77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie kursu 10.11.2023

Szkolenie obejmuje 120 godzin w tym 90 godz. praktycznych

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań w zawodzie  tynkarza, w tym posługiwania się  maszynami, urządzeniami i narzędziami tynkarskimi; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach tynkarskich; wykonywania prac tynkarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowywania w pracy zasad bhp.

Dla osób zainteresowanych przygotowanie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

Wymagania:

  • Ukończone 18 lat
  • Aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku tynkarz w tym dopuszczenie do pracy na wysokości pow.3m