77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Szkolenia BHP

Rozpoczęcie:  X, XI, XII 2023 r. według potrzeb klienta Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zamianami -szkolenia bhp...