77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Obsługa żurawi

 Rozpoczęcie 09.09.2021 Uprawnienia ważne na podstawie:  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r.  Poz. 1008 w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz...

Szkolenia BHP

Rozpoczęcie: wrzesień 2021 r. według potrzeb klienta Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zamianami -szkolenia bhp...