77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator wielozadaniowych nośników osprzętu

Rozpoczęcie: 14.01.2022 r. Kurs obejmuje 134 godzin zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...

Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III

Rozpoczęcie: 14.01.2022 r. Kurs obejmuje 78 godzin zajęć – w tym 50 godz. zajęć teoretycznych, 28 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...