77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

ECDL

Rozpoczęcie 05.02.2022 Certyfikat umiejętności komputerowych  „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. Certyfikat ten jest podstawowym...