77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III

Rozpoczęcie: 11.08.2023 r. Kurs obejmuje 78 godzin zajęć – w tym 50 godz. zajęć teoretycznych, 28 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Egzaminowania Operatorów...

Operator wielozadaniowych nośników osprzętu

Rozpoczęcie: 11.08.2023 r. Kurs obejmuje 134 godzin zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Egzaminowania Operatorów...