77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie 20.11.2023 r.

Program obejmuje 144 godziny  według programu ramowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie ramowego programu kursu dla drwali-operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu EB-1401-6/98. oraz Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych.