77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 14.02.2023 r.
Kurs obejmuje 36 godzin zajęć – w tym 22 godz. zajęć teoretycznych, 14 godz. praktyki

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn – Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS w Warszawie

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew