77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie 16.11.2021

Kurs obejmuje 16 godz.

Kurs przeznaczony dla  osób wyznaczonych przez pracodawcę dla osób wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania I pomocy przedmedycznej prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z przepisami kodeksu pracy  (na podst. art. 209¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy, a także dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.