77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 03.02.2023 r.
Kurs obejmuje 134 godzin zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn  w Warszawie

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora wielozadaniowych nośników osprzętu