77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 27.07.2018 r.
Szkolenie obejmuje 134 godz. zajęć  w tym 52 godz teorii 82 godz praktyki. Po ukończeniu szkolenia absolwent przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  •  aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora spycharek
  • ukończenie szkolenia w zakresie modułu – Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych