77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 30.08.2023 r.
Szkolenie obejmuje 41 godzin zajęć w tym 16 godz. teorii 25 godz. praktyki. Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Egzaminowania Operatorów (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie)

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych zostały zmienione zasady nadawania uprawnień na poszczególne maszyny i urządzenia.

Od 01.04.2017r osoby które posiadają wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych – Spycharki klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na spycharki  kl. I 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora spycharek Ponadto: ukończenie szkolenia  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych przedmioty specjalistyczne – spycharka kl. III