77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 12.11.2021 r.
Kurs obejmuje 78 godzin zajęć – w tym 50 godz. zajęć teoretycznych, 28 godz. praktyki

Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Wymagania

  • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pompy do mieszanki betonowej
  • ukończenie szkolenia w zakresie modułu – Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych