77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 26.05.2023 r.
Kurs obejmuje 78 godzin zajęć – w tym 50 godz. zajęć teoretycznych, 28 godz. praktyki

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Egzaminowania Operatorów (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie)

Wymagania

  • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pompy do mieszanki betonowej