77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

PROWADZIMY KURSY NA ŻURAWIE:

  • STACJONARNE
  • PRZEWOŹNE
  • PRZENOŚNE (HDS)
  • SAMOJEZDNE (SAMOCHODOWE)
  • WIEŻOWE

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowym

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.