77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

 Rozpoczęcie 02.09.2020

Uprawnienia ważne na podstawie: 

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 21 maja 2019 r.  Poz. 1008
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

  • żurawie stacjonarne – uprawnienia ważne 10 lat
  • żurawie przenośne i przewoźne  – uprawnienia ważne 10 lat – uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych, przenośnych stacjonarnych
  • żurawie samojezdne – uprawnienia ważne 5 lat – uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych, przenośnych oraz stacjonarnych
  • Żurawie wieżowe i szybkomontujące – uprawnienia ważne 5 lat (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowym

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.