77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 30.07.2021 r.
Tematyka kursu dostępna w biurze PROXIMA.

Uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujacych oraz szynowych

Uprawnienia ważne 5 lat na podstawie

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 21 maja 2019 r.  Poz. 1008
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych