77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 25.10.2023 r.
Szkolenie obejmuje 38 godz. zajęć w tym zajęcia praktyczne.

Uprawnienia ważne 5 lat dla żurawi samojezdnych, oraz 10 lat dla żurawi przenośnych i przewoźnych na podstawie: 

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 21 maja 2019 r.  Poz. 1008
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Szkolenie zakończone jest egzaminem Państwowym przeprowadzonym przez Komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego