77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 19.10.2018 r.

  1. OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAŁADOWANYCH, CIĄGNIKOWYCH UNOSZĄCYCH – 26 godz. szkolenia – w tym 5 godz. praktyki/na grupę
  2. OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH I ZDALNIE STEROWANYCH – 42 godz szkolenia w tym 10 godz. praktyki / na grupę
  3. OBSŁUGA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH 59 godz. szkolenia w tym 15 godz. praktyki/ na grupę
  4. OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH – 81 godz. szkolenia w tym 25 godz praktyki/ na grupę

Warunki:

  1. Ukończone 18 lat
  2. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim