77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 24.10.2023 r.

  • Podesty ruchome stacjonarne – uprawnienia ważne 10 lat
  • Podesty ruchome wiszące – uprawnienia ważne 10 lat – uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych
  • Podesty ruchome masztowe – uprawnienia ważne 10 lat – uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych i wiszących
  • podesty ruchome przejezdne – uprawnienia ważne 5 lat
  • Podesty na pojazdach kolejowych – uprawnienia ważne 5 lat

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • Badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowym

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.