77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 22.05.2019 r.

  • WOLNOBIEŻNE
  • SAMOJEZDNE MONTOWANE NA POJEŹDZIE
  • PRZEWOŹNE

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • Badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowym

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.