77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Nasza oferta

W zakresie BUDOWNICTWA i OBSŁUGI MASZYN:

 • Operator koparko – ładowarek w zakresie III klasy uprawnień
 • Montaż rusztowań budowlano – montażowych metalowych
 • Operator narzędzi udarowych ręcznych
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator betoniarek w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator pił mechanicznych do ścinki drzew

(egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi określonej maszyny lub urządzenia)

W zakresie ELEKTROENERGETYKI:

 • Grupa I urządzeń- E (eksploatacja), D(dozór) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych służących do wytwarzania, przesyłania przetwarzania, i zużywające energię elektryczną
 • Grupa II urządzeń – E (eksploatacja), D(dozór) w zakresie urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • Grupa III urządzeń – w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe
 • Odnowienie uprawnień w zakresie Grupy I, II, III

(egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych)

W zakresie eksploatacji i konserwacji URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH:

 • Konserwacja i obsługa suwnic ( I S; II S)
 • Konserwacja i obsługa dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych ( I D; II D)
 • Konserwacja i obsługa wyciągów towarowych (I WT)
 • Konserwacja i obsługa żurawi samojezdnych (II Ż)
 • Konserwacja i obsługa żurawi wieżowych (I Ż)
 • Konserwacja i obsługa podestów ruchomych (I P: II P)
 • Konserwacja i obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych (II Ż)
 • Konserwacja i obsługa cięgników (I W; II W)
 • Konserwacja i obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych (I WJO: II WJO: III WJO)

(egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego; w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwa Kwalifikacyjne)

 

W zakresie BHP i HACCP:

 • BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • BHP okresowe dla pracodawców pełniących funkcje Służb BHP
 • BHP okresowe dla Służb BHP
 • I Pomoc przedmedyczna
 • Zasady systemu HACCP

 

Inne kursy zawodowe:

 • Kierowca wózków jezdniowych – posiadamy uprawnienia nadane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego na prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
 • Brukarz
 • Bukieciarstwo (Florystyka)
 • Bukieciarstwo z elementami dekupażu
 • Dietetyk
 • Fryzjer
 • Kadry płace- aktualizacja i uzupełnienie wiadomości
 • Kucharz + HACCP
 • Kursy językowe (angielski, niemiecki)
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 • Malarz – tapeciarz
 • Murarz
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Opiekunka terapeutyczna
 • Podstawy księgowości z obsługą komputera
 • Podstawy obsługi komputera i Internetu
 • Projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych
 • Sprzątaczka
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 • Stylizacja paznokci
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem