77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 10.02.2023 r.
Kurs obejmuje 80 godz. zajęć – w tym 40 godz. zajęć teoretycznych, 40 godz. praktyki.

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn – Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS w Warszawie

Warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3m dla monterów rusztowań