77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r.
Kurs obejmuje 80 godz. zajęć – w tym 40 godz. zajęć teoretycznych, 40 godz. praktyki.

Kurs kończy się EGZAMINEM PAŃSTWOWYM przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3m dla monterów rusztowań