77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie kursu 10.11.2023

Szkolenie obejmuje 100 godz. zajęć w tym 80 godz. zajęć praktycznych

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zdobycia podstawowych umiejętności w zawodzie malarz, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót malarskich; wykorzystywania w pracach malarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceny technicznej i fizycznej podłoża; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach malarskich; wykonywania prac malarskich różnymi technikami na poziomie podstawowym; zachowania w pracy zasad bhp.

Dla osób zainteresowanych przygotowanie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

Wymagania:

  • Ukończone 18 lat
  • Aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku malarz w tym dopuszczenie do pracy na wysokości pow.3m