77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: rok 2023 każdy czwartek godz. 9.00
Szkolenie na uprawnienia energetyczne grupy 3 ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu i pracy na stanowisku DOZORU, EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

  • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
  • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz. Urządzenia przeróbki gazu   ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie, i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
  • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu
  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  • Przesyłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wyżej wymienionych

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia energetyczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać – podstawa prawna DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 89 POZ. 828 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.), oraz DZ.U. nr.129 z 22.07.2003 r. poz. 1184, oraz Dz.U. nr.141 z 29.07.2005r. poz.1189.