77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: rok 2023 każdy czwartek godz. 9.00
Szkolenie na uprawnienia palaczy pieców kotłowni CO – centralnego ogrzewania na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe.

Wymagania wstępne dla uczestników

  • wykształcenie zawodowe lub średnie lub wyższe kierunkowe (energetyk) lub potwierdzenie praktyki w tym zakresie przez pracodawcę
  • ukończony 18 rok życia;

Kurs palacza CO składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia na palacza CO w zakresie obsługi kotłów wodnych i/lub parowych w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać – podstawa prawna DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 89 POZ. 828 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.), oraz DZ.U. nr.129 z 22.07.2003 r. poz. 1184, oraz Dz.U. nr.141 z 29.07.2005r. poz.1189

Świadectwo kwalifikacji może być wydane na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń,instalacji i sieci cieplnych (dozór zgodnie z przepisami wymagany jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami).