77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 2023 – każdy piątek godz. 9.00
Kurs przygotowuje do egzaminu i pracy na stanowisku elektryka – w zakresie eksploatacji (E) lub dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV, remontów, konserwacji, montażu lub obsługi tychże urządzeń

Wymagania wstępne dla uczestników

  • wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe kierunkowe (elektryk) lub potwierdzenie praktyki przez pracodawcę
  • ukończony 18 rok życia

Kurs elektryka składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać – podstawa prawna DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 89 POZ. 828 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.), oraz DZ.U. nr.129 z 22.07.2003 r. poz. 1184, oraz Dz.U. nr.141 z 29.07.2005r. poz.1189