77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie 09.08.2023

Kurs obejmuje 100 godzin w tym 90  praktyki. Jest to kurs dla osób początkujących lub chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  Program szkolenia do wglądu w naszej firmie, może on zostać zmodyfikowany jeśli będzie taka potrzeba klientów, jednak tylko w ramach programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991)  Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Osoby zainteresowane przygotowujemy do egzaminów czeladniczych bądź mistrzowskich