77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 26.10.2023 r.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

  • ukończone 18 lat,
  • Badania lekarskie

Szkolenie obejmuje 16 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a po pozytywnym jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.