77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie kursu 12.09.2022

Kurs obejmuje 100 godz. zajęć w tym 90 godz. praktycznych

Dla osób zainteresowanych przygotowanie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego