77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie kursu 25.11.2021

Kurs obejmuje 100 godz. zajęć w tym 90 godz. praktycznych