77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie 05.02.2021

Certyfikat umiejętności komputerowych  „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. Certyfikat ten jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych, przeznaczony dla wszystkich, którzy na co dzień tworzą i edytują dokumenty, arkusze kalkulacyjne, posługują się komputerem, tworzą strony internetowe. Jest także sprawdzeniem umiejętności komputerowych  uczniów szkół różnych poziomów.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. . Przyjmując nowego pracownika, posiadającego certyfikat, ma on pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem.

Korzyści dla pracodawcy:

 • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Aby uzyskać certyfikat ECDL należy zdać egzamin jeden lub kilka (cennik egzaminów na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego link do strony:  https://ecdl.pl/cennik/ )

 • B1 – Podstawy pracy z komputerem
 • B2 – Podstawy pracy w sieci (obsługa Internetu, konta pocztowego)
 • B3 – Przetwarzanie tekstów – podstawy obsługi programu MS Word
 • B4 – Arkusze kalkulacyjne – podstawy obsługi programu MS Excel
 • S1 – Użytkowanie baz danych  – podstawy obsługi programu MS Access
 • S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna – podstawy obsługi programu PowerPoint
 • S7 – Współpraca online (korzystanie z dysku on-line, tworzenie dokumentów on-line, formularze)Każdy z poniższych 180 zł brutto
 • A1 – ECDL Advanced Przetwarzanie testów
 • A2 – ECDL Advanced Arkusze kalkulacyjne
 • A3 – ECDL Advanced Grafika menedżerska i prezentacyjna