77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Kucharz -moduł podstawowy

Rozpoczęcie 25.01.2022 Kurs obejmuje 100 godzin w tym 90  praktyki. Jest to kurs dla osób początkujących lub chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  Program szkolenia do wglądu w naszej firmie, może on zostać zmodyfikowany jeśli będzie taka potrzeba klientów,...