77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Technolog robót wykończeniowych – moduł podstawowy

Rozpoczęcie szkolenia 15.02.2023 Kurs obejmuje 150 godz. zajęć w tym 120 godz. zajęć praktycznych Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania prac związanych z wykańczaniem wnętrz zgodnie z projektem a w tym podstawy: robót murarskich, gładzi...

Tynkarz – Moduł podstawowy

Rozpoczęcie kursu 15.02.2023 Szkolenie obejmuje 120 godzin w tym 90 godz. praktycznych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań w zawodzie  tynkarza, w tym posługiwania się  maszynami, urządzeniami i...

Fryzjer – moduł podstawowy

Rozpoczęcie kursu 10.02.2023 Kurs obejmuje 100 godz. zajęć w tym 90 godz. praktycznych Dla osób zainteresowanych przygotowanie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego  

Kucharz -moduł podstawowy

Rozpoczęcie 14.02.2023 Kurs obejmuje 100 godzin w tym 90  praktyki. Jest to kurs dla osób początkujących lub chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  Program szkolenia do wglądu w naszej firmie, może on zostać zmodyfikowany jeśli będzie taka potrzeba klientów,...