77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Pilarz Drwal

Rozpoczęcie 20.09.2023 r. Program obejmuje 144 godziny  według programu ramowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie ramowego programu kursu dla drwali-operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności...

Murarz – Moduł podstawowy

Rozpoczęcie szkolenia  10.08.2023 Szkolenie obejmuje 120 godzin w tym 90 godz. zajęć praktycznych Dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę  z zawodem murarza Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań w...

Malarz – Moduł podstawowy

Rozpoczęcie kursu 10.08.2023 Szkolenie obejmuje 100 godz. zajęć w tym 80 godz. zajęć praktycznych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zdobycia podstawowych umiejętności w zawodzie malarz, w tym: posługiwania się dokumentacją...