77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Konserwacja podestów ruchomych

Rozpoczęcie: 27.06.2022 r. Szkolenie obejmuje 102 godz. zajęć w tym część mechaniczna, elektryczna, praktyczna. Uprawnienia ważne 5 lat na podstawie:  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r.  Poz. 1008 w sprawie sposobu i trybu...

Hakowy

Rozpoczęcie: 16.07.2022 r. Warunkiem przyjęcia na kurs jest : ukończone 18 lat, Badania lekarskie Szkolenie obejmuje 16 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a po pozytywnym jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o...