77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator walców drogowych w zakresie kl.II

Rozpoczęcie: 12.11.2021 r. Kurs obejmuje 102 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 50 godz. praktyki Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.I

Rozpoczęcie: 03.12.2021 r. Szkolenie obejmuje 41 godzin zajęć w tym 16 godz. teorii 25 godz. praktyki. Zakończone egzaminem państwowym. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

Rozpoczęcie: 12.11.2021 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...