77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.I

Rozpoczęcie: 29.07.2022 r. Szkolenie obejmuje 41 godzin zajęć w tym 16 godz. teorii 25 godz. praktyki.  Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów...

Operator spycharki w zakresie kl. I (wszystkie)

Rozpoczęcie: 29.07.2022 r. Szkolenie obejmuje 41 godzin zajęć w tym 16 godz. teorii 25 godz. praktyki. Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów...

Operator wielozadaniowych nośników osprzętu

Rozpoczęcie: 15.07.2022 r. Kurs obejmuje 134 godzin zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...

Operator walców drogowych w zakresie kl.II

Rozpoczęcie: 15.07.2022 r. Kurs obejmuje 102 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 50 godz. praktyki Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Rozpoczęcie: 01.08.2022 r. Kurs obejmuje 36 godzin zajęć – w tym 22 godz. zajęć teoretycznych, 14 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...