77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator wielozadaniowych nośników osprzętu

Rozpoczęcie: 12.11.2021 r. Kurs obejmuje 134 godzin zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...

Pilarz Drwal

Rozpoczęcie 02.12.2021 r. Program obejmuje 144 godziny  według programu ramowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie ramowego programu kursu dla drwali-operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności...

Operator koparkoładowarki kl. III

Rozpoczęcie: 12.11.2021 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...