77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Rozpoczęcie: 21.01.2019 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...

Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III

Rozpoczęcie: 21.01.2019 r. Kurs obejmuje 78 godzin zajęć – w tym 50 godz. zajęć teoretycznych, 28 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Rozpoczęcie: 22.02.2019 r. Kurs obejmuje 36 godzin zajęć – w tym 22 godz. zajęć teoretycznych, 14 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...

Hakowy

Rozpoczęcie: 28.01.2019 r. Warunkiem przyjęcia na kurs jest : ukończone 18 lat, Badania lekarskie Szkolenie obejmuje 16 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a po pozytywnym jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o...

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.I

Rozpoczęcie: 20.02.2019 r. Szkolenie obejmuje 41 godzin zajęć w tym 16 godz. teorii 25 godz. praktyki. Zakończone egzaminem państwowym. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie...