77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Rozpoczęcie: 20.05.2019 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...

Pilarz Drwal

Rozpoczęcie 10.04.2019 r. Program obejmuje 144 godziny  według programu ramowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie ramowego programu kursu dla drwali-operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności...

Operator koparkoładowarki kl. III

Rozpoczęcie: 20.05.2019 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje...

Operator walców drogowych w zakresie kl.II

Rozpoczęcie: 20.05.2019 r. Kurs obejmuje 102 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 50 godz. praktyki Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...