77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Szkolenia BHP

Rozpoczęcie: 29.07.2021 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zamianami -szkolenia bhp odbywają: Rodzaj szkolenia bhp...