77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Operator koparkoładowarki kl. III

Rozpoczęcie: 03.02.2023 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

Rozpoczęcie: 03.02.2023 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Rozpoczęcie: 03.02.2023 r. Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...

Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III

Rozpoczęcie: 27.01.2023 r. Kurs obejmuje 78 godzin zajęć – w tym 50 godz. zajęć teoretycznych, 28 godz. praktyki Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia...