77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Kucharz -moduł podstawowy

Rozpoczęcie 25.01.2022 Kurs obejmuje 100 godzin w tym 90  praktyki. Jest to kurs dla osób początkujących lub chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  Program szkolenia do wglądu w naszej firmie, może on zostać zmodyfikowany jeśli będzie taka potrzeba klientów,...

Technolog robót wykończeniowych – moduł podstawowy

Rozpoczęcie szkolenia 20.01.2022 Kurs obejmuje 150 godz. zajęć w tym 120 godz. zajęć praktycznych Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania prac związanych z wykańczaniem wnętrz zgodnie z projektem a w tym podstawy: robót murarskich, gładzi...

Malarz – Moduł podstawowy

Rozpoczęcie kursu 01.02.2022 Szkolenie obejmuje 100 godz. zajęć w tym 80 godz. zajęć praktycznych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zdobycia podstawowych umiejętności w zawodzie malarz, w tym: posługiwania się dokumentacją...

Tynkarz – Moduł podstawowy

Rozpoczęcie kursu 01.02.2022 Szkolenie obejmuje 120 godzin w tym 90 godz. praktycznych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań w zawodzie  tynkarza, w tym posługiwania się  maszynami, urządzeniami i...

Murarz – Moduł podstawowy

Rozpoczęcie szkolenia  01.02.2022 Szkolenie obejmuje 120 godzin w tym 90 godz. zajęć praktycznych Dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę  z zawodem murarza Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań w...