tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Szkolenie obejmuje 134 godz. zajęć  w tym 52 godz teorii 82 godz praktyki. Po ukończeniu szkolenia absolwent przystępuje do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 •  aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora spycharek
 • ukończenie szkolenia w zakresie modułu - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •