tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki 

Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych zostały zmienione zasady nadawania uprawnień na poszczególne maszyny i urządzenia. 

Od 01.04.2017r kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności - koparkoładowarki kl. III - upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparko-spycharki

Wymagania:

 • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pompy do mieszanki betonowej
 • ukończenie szkolenia w zakresie modułu - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •