tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

 • ukończone 18 lat,
 • Badania lekarskie


Szkolenie obejmuje 16 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a po pozytywnym jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.


Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •