tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

 1. OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAŁADOWNYCH, CIĄGNIKOWYCH UNOSZĄCYCH – 26 godz. szkolenia – w tym 5 godz. praktyki/na grupę

 2. OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH I ZDALNIE STEROWANYCH – 42 godz szkolenia w tym 10 godz. praktyki / na grupę

 3. OBSŁUGA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH 59 godz. szkolenia w tym 15 godz. praktyki/ na grupę

 4. OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH – 81 godz. szkolenia w tym 25 godz praktyki/ na grupę

 

Warunki:

 1. Ukończone 18 lat
 2. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •